Reeglid

 • Pildistamisel pane tähele, et foto jääks selge ja loomutruu.
 • Fotode suurus saab olla maksimaalselt 10MB. Fotode formaat soovitavalt JPG või PNG.
 • Lühem pildi külg vähemalt 2000px.
 • Konkursile võib esitada mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või ära märgitud teistel fotokonkurssidel.
 • Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
 • Fotole võib olla lisatud autori vesimärk.
 • Foto autor võib esitada ühe pildi objekti kohta.
 • Võru maakonna fotojaht "Talve võlumaa"  kestab   kuni 29. veebruar 2020. Talviste olude saabumise tõttu lükkame Fotojahi lõpuaja kuupäevale 10.03.2020.
 • Hindamisel arvestatakse kõrgemat keskmist hinnet ning teise kriteeriumina hinnangute andjate arvu.
 • Fotojahi võidab pilt, millel on kõrgeim keskmine hinne ja suurim hinnangu andjate arv.
 • Fotode veebikeskkonda üles laadimisega kinnitab osaleja, et ta on fotode autor. SA Võrumaa Arenduskeskus ei võta vastutust lisatud fotode autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.

Peaauhind Spaanaudingu pakett 2-le (1 öö) Kubija hotell-loodusspaas. 
Lisaks toimuvad vaheloosimised fotode esitajate vahel.

Vaheloosimiste ja peaauhinna võitja nimi avalikustatakse sotsiaalmeedia kanalites: Võrumaa Turismi ja Võrumaa Arenduskeskuse Facebook lehel. Võitjaga võetakse ühendust.

Vaheloosimise auhinnad on välja pannud:
SA Võrumaa Arenduskeskus
Europe Direct Võru teabekeskus

 


Piltide kasutamine

Oma osalemisega annab konkursil osaleja SA Võrumaa Arenduskeskusele ja volitatud partneritele õiguse kasutada keskkonda laetud pilte ilma tasu maksmata piirkonna mainekujunduslikel eesmärkidel. Näiteks kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedias, SA Võrumaa Arenduskeskuse korraldatavatel üritustel ning trükistes ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus.

Konkursil osaleja annab nõusoleku töödelda konkursil osaleja poolt esitatud isikuandmeid konkursi läbiviimise eesmärgil.

Konkursil osalejal on õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist. Samuti on konkursil osalejal õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist ja sulgemist, kui andmete töötlemine ei vasta õigusaktidele.

Fotojahi korraldaja on SA Võrumaa Arenduskeskus.