Reeglid

 • Pildistamisel pane tähele, et foto jääks selge ja loomutruu.
 • Fotode suurus saab olla maksimaalselt 10MB. Fotode formaat soovitavalt JPG või PNG.
 • Lühem pildi külg vähemalt 2000px.
 • Konkursile võib esitada mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või ära märgitud teistel fotokonkurssidel.
 • Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
 • Fotole võib olla lisatud autori vesimärk.
 • Foto autor võib esitada ühe pildi objekti kohta.
 • Võru maakonna pildijaht - Euroopa Liidu eri on avatud kuni 31. oktoobrini 2019.
 • Hindamisel arvestatakse kõrgemat keskmist hinnet ning teise kriteeriumina hinnangute andjate arvu.
 • Fotojahi võidab pilt, millel on kõrgeim keskmine hinne ja suurim hinnangu andjate arv.
 • Fotode veebikeskkonda üles laadimisega kinnitab osaleja, et ta on fotode autor. SA Võrumaa Arenduskeskus ei võta vastutust lisatud fotode autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.

Peaauhind on 200 euro väärtuses elektroonikapoe kinkekaart. Fotojahi jooksul toimuvad vaheloosimised, nii hääletajate kui fotode laadijate vahel.

Vaheloosimistel on auhindadeks Olen iseenda BOSS märkmik, juhtmevabad kõlarid, selfi pulgad, joogipudelid, Võrumaa meeneshokolaadid, Võrumaa torusall ja veel teisi auhindu.

Vaheloosimiste ja peaauhinna võitja nimi avalikustatakse sotsiaalmeedia kanalites: Võrumaa Turismi, Europe Direct Võru teabekeskuse ning Võrumaa Arenduskeskuse Facebook lehel. Võitjaga võetakse ühendust.

 


Piltide kasutamine

Oma osalemisega annab konkursil osaleja SA Võrumaa Arenduskeskusele ja volitatud partneritele õiguse kasutada keskkonda laetud pilte ilma tasu maksmata piirkonna mainekujunduslikel eesmärkidel. Näiteks kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedias, SA Võrumaa Arenduskeskuse korraldatavatel üritustel ning trükistes ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus.

Konkursil osaleja annab nõusoleku töödelda konkursil osaleja poolt esitatud isikuandmeid konkursi läbiviimise eesmärgil.

Konkursil osalejal on õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist. Samuti on konkursil osalejal õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist ja sulgemist, kui andmete töötlemine ei vasta õigusaktidele.

Fotojahi korraldaja on SA Võrumaa Arenduskeskus

Fotojaht on rahastatud Euroopa Liidu vahenditest.