Vanal-Võromaal on lisaks väelistele paikadele ka omamoodi elamine-olemine, mis väärib fotodele jäädvustamist.

Küngaste, järvede ja metsade vahel asuvates hajali taludes elavad põlised võrokesed oma kommete ja tõekspidamiste järgi. Siin saad kogeda ja pildile püüda argitoimetamisi kui ka traditsioonilisi sündmusi.  Kõike seda teevad inimesed päriselt ise, ilma äppide ja internetita - kütavad suitsusaunu, mängivad lõõtspilli, kasvatavad ise omale toidukraami, teevad ühiselt talguid.  

Märka seda eluviisi, kus elatakse traditsioone austades ning loodusega koos. Märka ja püüa neid toredaid ning ummamuudu hetki pildile. Loe lisaks 

Osale 2021 aasta fotojahil  „Püvvä pildi pääle“!

Vanal Võromaal olõ-i õnnõ paiga väke täüs. Sääl om ka ummamuudu elämine-olõminõ, miä om väärt pildi pääle püüdmist.

Põlitsidõ võrokõisi talo omma lajan kinkõ, järvi ja mõtsu vaihõl. Siin nä eläse ummi kombidõ ja hääsarvamisõ perrä. Siin saat nätä, kuis inemise periselt teeväki egäpäävätsit tallituisi ja piävä pitu ilma äpeldä ja internetilda: kütvä savvusanna, mängvä lõõtsa, kasvatasõ esi hindäle söögikraami, piävä talgit.

Panõ tähele säänest elokõrda, kon hoitas avvu seen luudust ja vanna perändüst. Lövvä naid ilosit ja ummamuudu silmäpilkõ ja püvvä naid pildi pääle.